Truyện Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống (Bình đao)

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Tác giả:
Bình đao
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nghịch Tỷ Lệ Hệ Nghịch Tỷ Lệ Thống
Mới nhất:
Chương 478 :, Công Chúa cùng anh hùng (toàn kịch chung ) (3 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 21 người đánh giá
Dư Thu: "Cho ta khó khăn nhất luyện bí tịch!"

"Đùng! Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống chạy, tu luyện tỷ lệ thành công từ 0. 001 biến thành 99. 999% "

Đây là một cái Dư Thu mang theo Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống, khiêu chiến độ khó khăn nhất cố sự. Ở trước mặt hắn, khó khăn không là vấn đề, đơn giản mới là vấn đề

Lịch ra chương :Mỗi ngày 3c -Trong tuần sẽ đăng 5 ngày ,2 ngày sẽ không đăng ,có NP ,đậu sẽ bạo chương ~5 NP bạo 1c/5000 đậu bạo 2 chương ,quăng đậu càng nhiều càng nhiều chương
8h~11h sáng hoặc 7~8h tối

REVIEW: Đang cập nhập~~~