Truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Hoa Tinh Dẫn Lực)

Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Tác giả:
Hoa Tinh Dẫn Lực
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
.:Chương 1 - Vân Triệt, Tiêu Triệt:.
Mới nhất:
Chương 1972: Bóng trắng (3 ngày trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 53 người đánh giá
Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch thiên chi lực.Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ! Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh...   Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí... Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú...