Truyện Nghịch Lưu Hoàn Mỹ Thanh Xuân (Hà Xử Bất Thiên Nhai)

Nghịch Lưu Hoàn Mỹ Thanh Xuân

Nghịch Lưu Hoàn Mỹ Thanh Xuân

Tác giả:
Hà Xử Bất Thiên Nhai
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: 1 mộng 16 Niên
Mới nhất:
Chương 752: Viên Mãn Nhân sinh (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 6 người đánh giá
Nghịch lưu hoàn mỹ thanh xuân giới thiệu tóm tắt: công tác khổ cực, cần thường thường tăng giờ làm việc đi làm tộc Liễu Vân, được vận mệnh quan tâm, trở lại mười sáu năm trước, năm 2002 cao trung năm tháng, nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện mình nơi ở một cái có chút hoàn cảnh xa lạ...

Mặc kệ những này, kiếp trước hắn, có quá bao sâu tàng đáy lòng tiếc nuối, đời này không chỉ có muốn đi bù đắp những này tiếc nuối, càng muốn ở chính mình thanh xuân ở trong viết xuống một trang nổi bật