Truyện Nghịch Lưu 2004 (Mộc Tử Tâm)

Nghịch Lưu 2004

Nghịch Lưu 2004

Tác giả:
Mộc Tử Tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bờ sông nhặt loa thiếu niên
Mới nhất:
Chương 805: Để cho nàng tới dạy ngài (3 ngày trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 21 người đánh giá
Nghịch Lưu 2004 tác giả: Mộc Tử Tâm

Nghịch Lưu 2004 giới thiệu tóm tắt: Trở lại 2004, Chu An thứ một khoản nhỏ mua bán, giá vốn 4 nguyên!

Từ tầm thường nhất mua bán nhỏ làm lên.

4 nguyên đủ để phát tài!

********************************************************************************
* CẦU VOTE ★
* Cầu các loại BUFF cho truyện /ngai