Truyện Ngã Thị Thần Hào Ngã Phạ Thùy (Tân Phong)

Ngã Thị Thần Hào Ngã Phạ Thùy

Ngã Thị Thần Hào Ngã Phạ Thùy

Tác giả:
Tân Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta là thần hào ta sợ ai
Mới nhất:
Chương 360: Ngươi dám không (2 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 24 người đánh giá

Cái gì gọi là thần hào: Làm chính mình chuyện muốn làm . Làm người khác chuyện không nghĩ tới , đi người khác cho rằng chuyện không thể nào .

Liền một câu nói khái quát: Có tiền , chính là tùy hứng .

Ta nhìn trúng chủ truyền bá , coi như là bình đài lão tổng đến rồi theo ta liều khen thưởng , ta cũng có thể đập chết hắn .

Ta nhìn trúng tác giả , coi như viết lại nát , ta cũng có thể làm cho hắn đoạt giải quán quân bảng thứ nhất

Ngươi nói ta tại sao như thế tùy hứng , nguyên nhân chỉ có một , số tiền này căn bản không phải ta đấy, là hệ thống . Không cần ngu sao mà không dùng .