Truyện Ngã Thị Lão Gia Gia (Minh Tiêu)

Ngã Thị Lão Gia Gia

Ngã Thị Lão Gia Gia

Tác giả:
Minh Tiêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
0001 tùy thân lão gia gia hệ thống!
Mới nhất:
Chương 606: Nam ca phiền phức! (4 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 25 người đánh giá

Chu Văn Bân rất phiền muộn, người khác hữu cái tùy thân lão gia gia, hắn lại thành tùy thân lão gia gia, Ohh my Thiên gia a, muốn hay không như thế hố cha a? Không làm, kiên quyết không được! A? Các loại, cái này trở thành tùy thân lão gia gia có vẻ như còn rất khá, trợ giúp nhiệm vụ nhân vật trong lúc đó hội được trao cho năng lực đặc thù, hoàn thành nhiệm vụ hữu ban thưởng cầm...

Mấu chốt nhất là , nhiệm vụ nhân vật là mỹ nữ! Oa, nguyên lai hữu phúc lợi a, không được, ai cũng đừng cản ta, tùy thân lão gia gia ta đương định! ! ! Tên truyện: Ta Tùy Thân Lão Gia Gia