Truyện Ngã Hữu Nhất Cá Vu Sư Thế Giới (Tiểu Bạch biến Lão Bạch)

Ngã Hữu Nhất Cá Vu Sư Thế Giới

Ngã Hữu Nhất Cá Vu Sư Thế Giới

Tác giả:
Tiểu Bạch biến Lão Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trí năng học tập cơ
Mới nhất:
Chương 391: Thảm sự (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 5 người đánh giá
Ngã Hữu Nhất Cá Vu Sư Thế Giới giới thiệu :

Cho ngươi nhất cái phát huy ra ngươi toàn bộ tiềm năng trí năng học tập cơ, ngươi sẽ lấy ra làm gì? Học tập kiến thức mới, phát triển khoa học kỹ thuật? Học tập kiến thức mới, kiếm tiền? Không. . . Ta muốn lấy ra học pháp thuật. Bởi vì ta có nhất cái Vu Sư thế giới

-------------------------Conver đẹp trai-------------------------------------


Đợi 1 đoạn thời gian đi , dự kiến 10/8 đến 20/8 đăng

Thức ăn tạm, mới đào ra, luyện chút skill mới học