Truyện Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện (Minh Thiên 03)

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Tác giả:
Minh Thiên 03
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Gần như đóng cửa rạp chiếu phim
Mới nhất:
Chương 289: Chương cuối (hạ) 【 đại kết cục 】 (4 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Ở xa xôi Đông Phương, có toàn thế giới thể nghiệm cảm kém cỏi nhất khủng bố rạp chiếu phim, ở bên trong quan khán điện ảnh, thế nhưng thật sự sẽ người chết. Ở chỗ này, có toàn thế giới quý nhất điện ảnh phiếu, lại còn có vô số người lại đây xếp hàng. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến các loại người lạc vào trong cảnh khủng bố điện ảnh, lại còn có vô số người vì này điên cuồng.

P/S: đã kịp tác