Truyện Ngã Chân Bất Khai Quải (Cựu Sinh)

Ngã Chân Bất Khai Quải

Ngã Chân Bất Khai Quải

Tác giả:
Cựu Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: - May Mắn Giá Trị MAX
Mới nhất:
Chương 83: - con thỏ lộ hãm (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Ta thật không ra treo ngẫu nhiên đạt được Thần Cấp may mắn hệ thống, xưng hào: Nữ Thần May Mắn học đồ?

Cái này tính là gì, ta muốn trở thành Nữ Thần May Mắn nam nhân!

"Rơi xuống bờ biển đều có thể tìm tới đầy phối M4, cái này sợ là mở tư nguyên treo a? Báo cáo báo cáo."

Cao Kiêu: . . .

"Ta muốn hướng lam động báo cáo, cái này Chủ Bá trông thấy phi cơ đánh nhất thương liền có thể rơi nhảy dù, khẳng định bật hack."

Cao Kiêu: . . .

" ta con mẹ nó a liền không nhìn thấy cái này Chủ Bá chạy qua độc, đây nhất định cũng là bật hack, ta muốn báo cáo!"

Cao Kiêu: . . .

"Vì cái gì hắn đụng không thấy thần tiên, đây tuyệt đối là bật hack, ta muốn báo cáo!"

Cao Kiêu: Hắn a Địa Thần Tiên đô bị ta xử lý, còn có, ta thật ra không treo! ( ý tứ là : Ta Thật ra không mở hack ).

Lão nào từng đọc bộ ANH HÙNG LIÊN MINH CHI BẬT HACK thì cũng biết tới lão tác giả này rồi /tra

P.s : Truyện làm theo cảm hứng , có khi 1 tuần ra chương 1 lần ( bộ này đã 200c ).