Truyện Nào Đó Comic Cơ Giới Chúa Tể (Cửu Mệnh Phì Miêu)

Nào Đó Comic Cơ Giới Chúa Tể

Nào Đó Comic Cơ Giới Chúa Tể

Tác giả:
Cửu Mệnh Phì Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên qua Marvel
Mới nhất:
Chương 348: Lựa chọn (2 tuần trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 13 người đánh giá
Diệt bá: Đi Trái Đất, cho ta đem vô hạn đá quý mang về.

Chitauri người: Yên tâm ta chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm thỏa đáng.

Nhưng mà. . .

Diệt bá: Đối mặt yếu như vậy nhỏ bé Trái Đất, các ngươi vậy mà thất bại rồi

Chitauri người: Không phải thuộc hạ không cố gắng, thế nhưng là người Địa Cầu có cao tới a!