Truyện Nam Nhân Xấu (Chư Cát Phiến)

Nam Nhân Xấu

Nam Nhân Xấu

Tác giả:
Chư Cát Phiến
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Khẩu thị tâm phi Phượng Hoàng nam (1)
Mới nhất:
Chương 201: Trò chơi bắt đầu (7) bắt đầu cũng chấm dứt —— toàn văn xong (3 tuần trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 3 người đánh giá
616 cảm thấy thân là nam nhân xấu hệ thống, nam nhân xấu nhiệm vụ rất dễ làm, tùy tiện kéo một người đi đường liền có thể hoàn thành, nhưng là, nó kéo tới là Lục Trạch.

616, "A a a a! ! ! ! Kí chủ ngươi đang làm cái gì, vì cái gì muốn đem nàng sủng lên trời, ngươi là xấu nam nhân a, làm trời làm đất tìm chết liền tốt rồi! ! !"

Lục Trạch vô tội mặt: "Đúng a, ta là xấu nam nhân a, ngươi không nghe thấy vợ ta tối qua mắng ta xấu sao?"

Đánh mặt mau xuyên ngọt văn.