Truyện Nằm Liền Trở Lên Mạnh Mẽ (Hùng Lang Cẩu)

Nằm Liền Trở Lên Mạnh Mẽ

Nằm Liền Trở Lên Mạnh Mẽ

Tác giả:
Hùng Lang Cẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống khởi động thất bại
Mới nhất:
Chương 379: Tiên Ma chi bí (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Đừng! Đừng dìu ta lên tới! Thật sự, ta thật sự muốn nằm mới học hiệu suất cao! Cái này gọi học tập thói quen! Ta không có ngủ cảm giác!"

Lười chính là nhân loại chi thiên tính, nhưng nếu như mỗi người đều có thể hóa lười vì bảo, liền có thể có Nhân tộc ta, vạn thế phấn tiến.