Truyện Mỹ Nữ Nhà Trọ Tiểu Thần Y (Hà Loan)

Mỹ Nữ Nhà Trọ Tiểu Thần Y

Mỹ Nữ Nhà Trọ Tiểu Thần Y

Tác giả:
Hà Loan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngày ngày chịu đòn, không bằng đào hôn
Mới nhất:
Chương 450: Chỉ cầu ngươi không nên làm đau ta (8 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
Lý Tiểu Đông - tiện nam Đông, con rể nuôi từ bé. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa.

Ngày ngày chịu đòn, không bằng đào hôn.

Tiểu thần y chạy ra nông thôn, ẩn thân nữ tử nhà trọ, triển khai kinh người tuyệt học, thành tựu một phen đại nghiệp.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người ủng hộ thì cứ Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh châu mà ném nhé. Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰