Truyện Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ (Thái Thanh Yêu Đạo)

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

Tác giả:
Thái Thanh Yêu Đạo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hắc bang thầy thuốc
Mới nhất:
Chương 2414: Dẫn xà xuất động (2 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 12 người đánh giá
Đây là một cái Đạo môn tu sĩ tại Marvel thế giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi cố sự, mỹ nữ, tiền tài, anh hùng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

cảnh giới tu hành đại thể chia làm Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh, Dung Hợp cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Thần cảnh, sáu cái cảnh giới. Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh cùng Dung Hợp cảnh vì Hậu Thiên tam cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Thần cảnh hợp làm Tiên Thiên tam cảnh

Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

Chưa check độ nguy hiểm...

Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.