Truyện Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm (Độc Bộ Hành Tẩu)

Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm

Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm

Tác giả:
Độc Bộ Hành Tẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thủ ma giả
Mới nhất:
Chương 183: Thiên Thủy kết giới (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Tàn phá cô thành, hoang vu một mảnh, chỉ có Chu Vũ một người cầm thương trấn thủ, giết kia hung thần tội phạm, bất tử quỷ dị, lặn độ ma đầu.

Phía sau hắn, là kia vạn dặm Ma Quật, ma khí hạo đãng!

Tự tiện xông vào Ma Quật người, chết!