Truyện Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi (Tân Phong)

Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi

Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi

Tác giả:
Tân Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta trước đâm một con lợn
Mới nhất:
Chương 524: Ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng (14 giờ trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 181 người đánh giá
Giới thiệu vắn tắt: Ta gọi Lâm Phàm, ta xuyên việt rồi, ta muốn tu tiên, pháp lực vô biên.