Truyện mọt game chi võ đạo thương khung ()

mọt game chi võ đạo thương khung

mọt game chi võ đạo thương khung

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khiêm tốn đầu bếp
Mới nhất:
Chương 571: Đại loạn đấu (5 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 166 người đánh giá

Trong hiện thực, hắn là hàm hậu đầy đặn trạch nam

Trong trò chơi, hắn là lạt thủ tồi hoa mãnh nam

Từ ngây thơ đến lạm tình

Từ hiện thực đến giả thuyết

Làm cho tiểu Đường Đường nói cho chúng ta biết cái gì gọi là: Hung mãnh hơn nữa mỹ nữ, cũng muốn đẩy ngã!

Cường hãn hơn nữa đối thủ, cũng muốn chém ngã!

Bảo đao nơi tay, thiên hạ ta có! Hiện thực hư huyễn, Duy Ngã Độc Tôn!