Truyện Một Cái Bug Muốn Sống (Tuyết Nguyên U Linh)

Một Cái Bug Muốn Sống

Một Cái Bug Muốn Sống

Tác giả:
Tuyết Nguyên U Linh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mạnh nhất phụ trợ (nhất)
Mới nhất:
Chương 119: TOÀN VĂN HOÀN (14 giờ trước)

Đánh giá

Nàng là một cái bug, nhưng nàng không thể nhường Thiên Đạo phát hiện nàng là một cái bug.

Xuyên qua khác biệt thế giới, bảo hộ nhỏ yếu số mệnh chi tử không bị Thiên Đạo tai họa, thuận tiện làm một chút nhân sinh người thắng.

Nữ chủ: Ta có thể cứu vớt bất kỳ nào người qua đường pháo hôi giáp ất bính đinh, duy độc không thể cứu vớt nam chủ.

Nam chủ: ? ? ? Cái quỷ gì? !

Xuyên nhanh ngọt văn 1V1.