Truyện Mộng Phi Thăng

Mộng Phi Thăng

Mộng Phi Thăng

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Vì một thứ mà lòng ta hoan hỷ
Vì một người mà khiến lệ sầu rơi
Tháng ngày ta cô dộc nhìn nhân thế
Phế đi ta một kẻ sống vì nhân
Rồi thời gian khiến lòng ta câm phẫn
Ta quyết báo thù hỡi kẻ vong ân
---------------*************---------------------------**************---------------------
Câu truyện kể về một vị Thánh Nhân xuyên không nhập vào xác của một phế vật . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến........!