Truyện Mộc Tiên Ký (Tam Khởi)

Mộc Tiên Ký

Mộc Tiên Ký

Tác giả:
Tam Khởi
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hình như có hương hoa
Mới nhất:
Chương 277: Thời không lữ giả 4 (Phiên ngoại 5) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Một câu giới thiệu vắn tắt: Đây là một cái nội ứng nhân loại tu tiên giới thảo yêu âm mưu lật đổ nhân loại tà ác thống trị cố sự!

Đi ra Thanh Mãng sơn Minh Tâm mới biết được thế gian có nhiều như vậy loại người, nam nhân, nữ nhân, giao nhân, Vũ tộc, đạo sĩ, hòa thượng thậm chí người chết sống lại.

Bọn hắn đều muốn ăn nàng.

Một đóa tiểu hoa nguyên sinh thái tiên lữ, gào thét đột kích!