Truyện Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh (Vô Địch Hắc Tử)

Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh

Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh

Tác giả:
Vô Địch Hắc Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mở đầu hàng tỉ khô lâu binh
Mới nhất:
Chương 444: Hắn, hắn thật đang cướp đoạt bản nguyên chi vật! (5 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Buff đậu bạo chương 10k = 3 chương
Momo: 0935205950 10k = 4 chương
« B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Linh khí khôi phục: Mở đầu hàng tỉ khô lâu binh »

La Thiên xuyên việt đến linh khí hồi phục Tử Lan Tinh, bình đạm sinh sống hai mươi năm sau, hàng tỉ khô lâu binh hệ thống kích hoạt!

Tổn thất hàng tỉ tên cấp một khô lâu binh, đột phá đến nhị cấp triệu hoán sư!

Tổn thất hàng tỉ tên nhị cấp khô lâu binh, đột phá đến tam cấp triệu hoán sư!

Đối mặt địch nhân không sợ!

Đối mặt 1 ** địch nhân, không sợ!

La Thiên chỉ muốn nói, các ngươi cho ta đem hết toàn lực giết a, giết không xong ta khô lâu binh, ta giận một cái, coi như để cho khô lâu binh đem các ngươi cho chém chết! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)