Truyện Minh Tôn (Thần Nhất Thập Nhất)

Minh Tôn

Minh Tôn

Tác giả:
Thần Nhất Thập Nhất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Bàn tay vàng thành tinh á!
Mới nhất:
Chương 221 : Trường hận ca, Thanh Bình Nhạc (1 ngày trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
Lớn thay là cái gốc trời! Làm cho vạn vật, vạn loài sinh sôi
Càn nguyên tóm hết Đạo Trời. Tóm thâu Thiên Đạo, khúc nhôi sinh thành.
Rồi ra vũ thí, vân hành, Làm cho vạn vật hình thành đòi nơi.
Thánh Nhân thấu suốt đầu đuôi. Biết sáu giai đoạn cơ trời biến thiên.
Thế là cưỡi sáu rồng thiêng, Vượt muôn biến hóa, băng miền trời mây.
Cơ Trời biến hóa vần xoay, Làm cho vạn vật thêm hay, thêm tình.
Kiện toàn tính mệnh của mình, Giữ gìn toàn vẹn tính lành Trời cho.
Thế là lợi ích không bờ. Thế là vĩnh cửu, thế là lợi trinh.
Thánh nhân vượt trổi chúng sinh. Làm cho muôn nước an bình khắp nơi.
*****************
Đây là một cái thổ dân nhân vật chính người xuyên việt lão gia gia thức tỉnh, bàn tay vàng thành tinh cố sự.

Thể loại Vô hạn lưu Tiên Hiệp. Main chính đạo, nhưng tác cho main là Thiên Ma Na Tra, ba đầu tám tay, toàn thân pháp khí.
Cảnh giới : Trúc Cơ, Cảm Ứng, Luyện Khí, Thông Pháp.