Truyện Mau Xuyên: Nữ Phụ Ta Phản Công

Mau Xuyên: Nữ Phụ Ta Phản Công

Mau Xuyên: Nữ Phụ Ta Phản Công

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Toàn Cơ là 1 nữ quân nhân, trong một chiến dịch bị bắn chết. Hệ thống đang ghép, không thể thao tác...
"...." Toàn Cơ.
" Đây là cái gì?!?! Lão nương muốn về nhà!!! Hệ thống nghịch tập là cái gì??? Bà không biết, tụi bây đi ra đi!!!!"