Truyện Mạt Thế Lính Đánh Thuê Hệ Thống (Cầm Mộng Ngữ)

Mạt Thế Lính Đánh Thuê Hệ Thống

Mạt Thế Lính Đánh Thuê Hệ Thống

Tác giả:
Cầm Mộng Ngữ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vị diện lính đánh thuê hệ thống
Mới nhất:
Chương 10 phương trăm chiến ( cầu đề cử, cất chứa ) (2 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 8 người đánh giá

Mạt thế tới! Là ám Ma giới linh lực xâm nhập, tang thi xuất hiện. Là ám Ma giới không gian cái khe, ma thú tới. Là ám Ma giới dung hợp, thế giới dung hợp. Thục Sơn không gian, Côn Luân động thiên, mấy đại phúc địa, có chút hold không được! Vai chính cười, ta có được vị diện lính đánh thuê hệ thống, sở hữu hết thảy đều sẽ là của ta!