Truyện Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ (Cửu Thái Đức Phù Bao)

Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

Tác giả:
Cửu Thái Đức Phù Bao
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: trọng sinh
Mới nhất:
Chương 690: chương kết: Nguyên Điểm (1 năm trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 29 người đánh giá
Mạt Nhật giãy giụa mười năm, Lâm Thần trọng sinh trở về mười năm trước.

Mười năm ngày tận thế kinh nghiệm, hắn đem đúc kết một đoạn huy hoàng.

Truyện đã ra hơn 600c .

⊹⊱---------------------------------------------------✲✲✲------------------------------------------------- ⊰⊹

» Hãy ủng hộ truyện mà bạn thích bằng các cách sau :

♥ Đánh giá 5 sao ở đầu truyện .

♥ Tặng cho cvt 9 -10 điểm cuối mỗi chương .

♥ Tặng đậu hoặc nguyệt phiếu để bạo chương .