Truyện Mạt Nhật Giáo Hoàng (Bút Tích Huyền Phù)

Mạt Nhật Giáo Hoàng

Mạt Nhật Giáo Hoàng

Tác giả:
Bút Tích Huyền Phù
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
chương . 1: Trở lại tận thế sơ
Mới nhất:
Chương 147: Quá muộn . Kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 65 người đánh giá
Sống lại đến tận thế sơ, phát hiện trong đầu Thần Cách mảnh vỡ, truyền bá tín ngưỡng, thành lập giáo hội!

Cầm Diệu Quang vinh quang gieo rắc cho ở tận thế bên trong giãy dụa nhân loại, dành cho che chở!

Tín ngưỡng người đem được cứu rỗi!