Truyện Marvel Chi Vô Địch Saiyan (Trung Nguyên Đệ Lục Bạch)

Marvel Chi Vô Địch Saiyan

Marvel Chi Vô Địch Saiyan

Tác giả:
Trung Nguyên Đệ Lục Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kẻ vuợt ngục, Giang Phong Radditsu
Mới nhất:
Chương 363: Cook tuyệt vọng (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 9 người đánh giá
【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Marvel vô địch Saiyan 】 300 vạn sức chiến đấu Saiyan hàng lâm Marvel, đánh bạo hết thảy anh hùng bại hoại, truy tìm Super Saiyan mạnh nhất con đường cố sự. (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/3c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/3c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/1c
✏✏✏ Kim Sa Châu/2c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/1c