Truyện Marvel Bên Trong Hiệp Khách (Viêm Định Chung Sinh)

Marvel Bên Trong Hiệp Khách

Marvel Bên Trong Hiệp Khách

Tác giả:
Viêm Định Chung Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giáng lâm
Mới nhất:
Chương 1554: Hấp Tinh Đại Pháp? (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 52 người đánh giá
Mang theo trong đầu một bản Kim Dung bách khoa toàn thư bí tịch xuyên qua thế giới Marvel

Bắc Minh Thần Công, Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng

Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Kim Cương Bất Hoại thần công, Long Tượng Thần Công, Thiên Ngoại Phi Tiên cái này hình như là Cổ Long? Cái kia Quỳ Hoa thế nào?
-----------------------
Đọc mấy chương đầu thấy khá hay :D
Đặt gạch trước 23/8 post :D