Truyện Mao Sơn Cấm Kỵ (Quách gia)

Mao Sơn Cấm Kỵ

Mao Sơn Cấm Kỵ

Tác giả:
Quách gia
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nhân quả
Mới nhất:
Chương 416: Thần nữ (2 tuần trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 11 người đánh giá
Đạo đạo đạo , như thế nào đạo.

Thỉnh Thần , chiêu hồn , bói quẻ , nấu đậu ẩn thân pháp , Ngũ Lôi Chính Pháp , giết quỷ chú , hoàn hồn chú.

Lý Hạo Nhiên vừa sinh ra liền bị thiên địa coi là không rõ , may mắn bị ân sư thu dưỡng , học được một thân đạo pháp xông vào đô thị , muốn tìm thân thế chân tướng , tại cuồn cuộn hồng trần chìm nổi , yêu quái ra hết , con đường lắc lư người quỷ khó phân , hắn nên kiêng kỵ quỷ quái vẫn là lòng người. . .