Truyện Mạo Bài Đại Tướng Quân (Bàn Đại Tướng Quân)

Mạo Bài Đại Tướng Quân

Mạo Bài Đại Tướng Quân

Tác giả:
Bàn Đại Tướng Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: điên cuồng Đầu Thạch Xa
Mới nhất:
Chương 111: đế quốc anh hùng (2 tháng trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 9 người đánh giá
Cùng lần trước so sánh với, lúc này đây trong đó mùi hôi đích hương vị càng phát ra đích nồng đậm.

Nhìn vào kia hợp lại dược liệu, mập đích sắc mặt lại một lần nữa trở nên tái mét.

"Làm cho này hợp lại dược liệu ăn. . ." Hách Nhĩ lạnh giọng hướng về mập nói.

"Không ăn, đánh chết ta cũng không ăn. . ." Mập hiên ngang lẫm liệt đạo, kia hình dáng tựu giống như trên tử hình thai đang khẳng khái lời nói đích anh hùng.

"Không ăn ta đánh ngươi. . ."

"... Ta ăn."