Truyện Mạnh nhất vũ khí thăng cấp hệ thống (Nhất thất cẩu)

Mạnh nhất vũ khí thăng cấp hệ thống

Mạnh nhất vũ khí thăng cấp hệ thống

Tác giả:
Nhất thất cẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 đêm khuya truyền đến tiếng cười
Mới nhất:
Chương 13 lâm Đông Sơn (1 tháng trước)

Đánh giá

Tác phẩm tóm tắt: Linh võ đại lục mạt pháp thời đại tiến đến, bách thú hoành hành, Nhân tộc thế suy. Lâm một huề vũ khí hệ thống xuyên qua. Cái gì? Võ linh? Đánh một thương (súng) không chết được đi? Ai, ngươi như thế nào không khí. Gì ngoạn ý? Thần thú? Đạn đạo có sợ không? Muốn hay không tới một pháo?