Truyện Mạnh Nhất Tương Lai Hệ Thống (Cô Yên Tiểu Lang)

Mạnh Nhất Tương Lai Hệ Thống

Mạnh Nhất Tương Lai Hệ Thống

Tác giả:
Cô Yên Tiểu Lang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tương lai hệ thống
Mới nhất:
Chương 468: Đại kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 8 người đánh giá
Lý Vân Phi ngoài ý muốn thu hoạch được thần bí tương lai Hệ Thống, lên trời xuống đất, tán gái học tập, không không thể! Cái gì? Nghĩ trảm Yêu trừ Ma? Lập tức tu chân thành cao thủ! Muốn cuộc thi? Lập tức trở thành học bá Thế Giới đệ nhất! Cái gì? Còn muốn mỹ thực? Ba giây lập tức biến thành Trù thần!

Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, bạc
Cầu vote 9-10
Cầu vote 10 sao

Mức bufff bạo chương : ưu tiên nhận bạc
5k bạc = 25 chương
5np=1 chương
1 kim đậu = 10 chương
1 kim sa châu = 10c
1 thất thải châu =5c
1 hỏa tinh châu = 5 c

Truyện chọn người đọc chứ Không Phải người đọc Chọn Truyện. Ai đọc không thấy thích hợp với mình vui lòng CRT+W hoặc out hộ mình.
Còn Ai thấy truyện đọc phù hợp với mình và nếu thích thì nhớ đề cử nhé, không nhất thiết là những vật phẩm quý giá hoặc nhiều, 1-2 tấm phiếu cũng vui rồi.