Truyện Mang Theo Hệ Thống Sấm Ma Pháo (Nại Diệp Tái Cao)

Mang Theo Hệ Thống Sấm Ma Pháo

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
2017 năm mỗ nguyệt ngày nọ, trạch nam Lưu phong đãi ở nhà chơi 300 anh hùng, sử dụng cao đinh nại diệp thành công bắt được bảy sát sau, chính mình gia bị thiên thạch tạp trung, thành công nằm liệt giữa đường.

Kết quả là hắn tử vong sau, xuyên qua đến ma pháp thiếu nữ nại diệp thế giới ( buồn cười mặt ), thành công đạt được vô lương hệ thống, cũng biến thân vì sử thượng khó nhất chọc ba năm cấp học sinh tiểu học —— Takamachi Nanoha.

Thả xem Lưu phong như thế nào chơi chuyển ma ụ súng mặt, từ đây mở ra nhân thân đỉnh, đi lên hố người cùng bị hố buồn cười chi lộ!

PS: Đây là nghiêm trang tiểu thuyết! ( nghiêm túc mặt )

P/s: cầu np , kim đậu ,ksc ...