Truyện Mạc Kim Thiên Đế (Khuyển Bào Tử)

Mạc Kim Thiên Đế

Mạc Kim Thiên Đế

Tác giả:
Khuyển Bào Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cầu loại
Mới nhất:
Chương 500: Tàn khốc giải thi đấu (2 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 21 người đánh giá

Tổng điểm vote: 432995
Hội viên điểm Vote Tuần: 12748
Tổng đề cử: 20710
Tổng số từ: 367933

Một khối có thể qua lại từng cái thời không vị diện mộ viên 'Thời không xúc' mở ra Yến Thanh cả đời đặc sắc mà hoa lệ nhân sinh.

Đến các cái vị diện đi đào mộ đào bảo, công pháp, binh khí, đan dược, lá bùa, đồ cổ, tranh chữ, bao quát ngàn năm nữ thi, đại đế Hồn Cốt, anh hùng gân, hiệp sĩ khí, cái gì cần có đều có.

Cửu thiên chi thượng thần bí Thiên Đế là thế nào chứng được Thần vị, ngươi xem một chút quyển sách liền rõ ràng.

PS: Main chuyên đi đào mộ của các vỏ thuật tông sư, hoặc các nhân vật truyền thuyết cả trong china lẫn ngoài nước.

Tác Giả của Bộ THÁNH MẠCH