Truyện Ma Phong Long Đế (Tâm Phong Cửu Nguyệt Cửu)

Ma Phong Long Đế

Ma Phong Long Đế

Tác giả:
Tâm Phong Cửu Nguyệt Cửu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ma Đế Trương Trần Phong
Mới nhất:
Chương 828: Chín trăm (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 6 người đánh giá
Địa Cầu đệ nhất cao thủ, Ma Đế Trương Trần Phong, bởi vì nghịch chuyển thời không mà vẫn lạc, linh hồn xuyên qua đến dị giới, trùng sinh tại cùng tên thiếu niên. Tu luyện Chí tôn công pháp, Giác tỉnh võ hồn chi vương, một cái như yêu nghiệt võ giả nghịch thiên quật khởi! Trảm vạn mã, phá Thiên Quân, đạp từng đống núi thây, qua từ từ huyết hải, trèo lên cửu thiên chi đỉnh, khinh thường mặt đất bao la, ai dám tranh phong!

** bồi dưỡng dị thú chi vương, dị thú thôn phệ ma khi thếu biến trưởng thành

*** là bâc thầy trong việc sử dụng ma khí, sử dụng ma khí để luyện đan, có thể sát nhân bằng ma khí

Loại ma khí này, mười phần quỷ dị!

Căn cứ dị thú chủng loại, ma khí có được các loại thuộc tính!

Nó có thể ăn mòn võ giả thân thể, cũng có thể thôn phệ võ giả linh hồn!

Nhưng, liền xem như bình thường ma khí, cũng là so kịch độc đáng sợ hơn tồn tại!

Một khi võ giả dính vào ma khí, kẻ nhẹ hôn mê, kẻ nặng trực tiếp tử vong!

*** lại có vô thượng thể chất. luyện chín loại thuộc tính