Truyện Luyện Tận Càn Khôn (Thổ Đậu Thiêu Áp)

Luyện Tận Càn Khôn

Luyện Tận Càn Khôn

Tác giả:
Thổ Đậu Thiêu Áp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng
Mới nhất:
Chương 398: Lệ Quỷ (5 ngày trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 14 người đánh giá
Hữu Thiên sinh thiên tài, Vô Thiên sinh phế vật, đây là một cái trong mắt người khác phế vật, nghịch tập nghiền ép thiên tài cố sự.

Tán Linh chi thể, không thể tu hành, lấy khí nhập đạo, một chùy, một lò, một đạo tâm, luyện vật , luyện nhân, luyện càn khôn.

*Cảnh giới: Tụ Khí - Trúc Cơ - Kết Đan - Nguyên Anh --..............

P/s: Cầu vote 10 sao 9 điểm ^^