Truyện Lưỡng Giới Đại Cao Thủ (: Đường Đại Tống)

Lưỡng Giới Đại Cao Thủ

Lưỡng Giới Đại Cao Thủ

Tác giả:
: Đường Đại Tống
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: ( ta phải về nhà! )
Mới nhất:
Chương 581: ( hoành ép đương đại )(đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 13 người đánh giá
Lưỡng Giới Đại Cao Thủ giới thiệu vắn tắt: ngoài ý muốn thu được ở thế giới hiện thật và Nguyên Thủy thế giới, tự do xuyên toa năng lực Tô Phóng, quyết định lập một mục tiêu vĩ đại ——

Triển áp toàn thế giới!

Ừ, chờ một chút, tiên áp người nào tương đối khá?