Truyện Lưỡng Giới Chân Võ (Mính Dạ)

Lưỡng Giới Chân Võ

Lưỡng Giới Chân Võ

Tác giả:
Mính Dạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chân Võ
Mới nhất:
Chương 544: La thị cứ điểm, tương lai địch nhân (3 tuần trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 13 người đánh giá
Từ nhỏ luyện võ Khương Chân Võ đột nhiên đạt được có thể xuyên toa đến phù văn chi địa Valoran đại lục năng lực, từ đây, hắn đi đến lưỡng giới cường giả đường!

Nơi này là 1 cánh đồng tuyết, nơi này là một mảnh băng sương, nơi này mãnh thú hoành hành, nơi này là Freljord, nơi này là Valoran đại lục!

Nơi này có chính nghĩa chi địa, nơi này có học viện chiến tranh, nơi này có trên trăm Anh Hùng Nhân Vật...

Mà ngay từ đầu, Khương Chân Võ so bộ lạc này bên trong người bình thường còn yếu.☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: luyện công lưu⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆