Truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến (Du Bạo Hương Cô)

Lui Ra, Để Trẫm Đến

Lui Ra, Để Trẫm Đến

Tác giả:
Du Bạo Hương Cô
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sung quân
Mới nhất:
Chương 604: Bình Tứ Bảo quận (sáu) (2 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 11 người đánh giá
Thẩm Đường tại sung quân trên đường tỉnh lại, phát hiện thế giới này rất không khoa học.

Trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc tướng tranh.

Văn ngưng văn tâm, lối ra trở thành sự thật.

Võ tụ võ gan, phá núi đoạn biển.

Nàng coi là tiểu bạch kiểm, một câu "Hoành thương thúc ngựa", một giây sau giáp trụ phụ thân, trường thương nơi tay, một người thành quân, thiên quân vạn mã có thể giết cái bảy vào bảy ra!

Trong mắt nàng quỷ bị lao, miệng niệm "Chi chít khắp nơi", trời xanh như tròn đóng, lục địa giống như thế cuộc, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!

Cái này TM cũng không thể tính không khoa học!

Rõ ràng là khoa học vách quan tài bị thần học đóng đinh!

Mà nàng ——

"Chủ công, Bắc quận đại hạn, ngài nếu không khóc vừa khóc?"

Thẩm Đường: "..."

"Chủ công, Nam Châu hồng thuỷ, ngài nếu không nhiều cười cười?"

Thẩm Đường: "..."

—— —— —— ——

Nhìn xem bị nàng xử lý thập đại bát cơm, so mặt sạch sẽ túi, cùng một đám gào khóc đòi ăn, không có hảo ý, cả ngày gây chuyện thị phi thôn dân, hư hư thực thực thùng cơm chuyển thế, thật linh hồn họa sĩ thôn trưởng Thẩm Đường, không thể không từ bỏ âu yếm bút vẽ, bị ép đi đến nhận lời mời chư hầu con đường.

♥♥♥ ỦNG HỘ ĐỂ TA CÓ ĐỘNG LỰC CV NHÉ! ♥♥♥

Các bạn ủng hộ bằng 4 phương thức:
1. Đánh giá chất lượng truyện và bản convert.
2. Bấm đề cử, tặng hoa ❁.
3. Ấn nút Tặng kẹo? cuối chương.
4. Ấn Nút like
Chân thành cảm ơn!