Truyện Lục Giới Sự Vụ Sở (Bái Tướng)

Lục Giới Sự Vụ Sở

Lục Giới Sự Vụ Sở

Tác giả:
Bái Tướng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bạch Trạch? Trí tuệ nhân tạo?
Mới nhất:
Chương 90: Lang Vương! (3 năm trước)

Đánh giá

7.1
Đã có 7 người đánh giá
Tại khách sạn lăn lộn không nổi Trần Duyên, ngẫu nhiên gặp được một cái thần kỳ móc chìa khóa, tại trời đất đưa đẩy liền thành Lục Giới Sự Vụ Sở trưởng quầy.

"Cái gì? Ngươi nghĩ quay về một tuần lễ? OK, chiếc đồng hồ quả quýt này cầm lấy đi dùng, có thể nghịch chuyển thời gian nha."

"Gần nhất địa phủ Hoàng Tuyền Lộ sửa chữa lại, tạm thời đi siêu thoát Quỷ, muốn khai mở một cái mới thông đạo? Loại chuyện này ta đến làm !"

"Ngươi nói ngươi muốn thống trị thế giới? Không có ý tứ, chúng ta không tiếp cái này ủy thác, đưa ngươi cái này bộ xếp hình chơi vui đi .."

"Ngươi muốn hy sinh 1 năm thọ mệnh đổi con gái ngươi 1 năm dương thọ ? Cái kia, tuy nhiên đi ra ngoài điều lệ vạn giới hiệu cầm đồ, nhưng là ta chỗ này cũng có Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan, có muốn thử một chút hay không?"

Trần Duyên im lặng nhìn lấy phía trước một phiếu nhắn tin "Ủy thác đơn trước thả ta chỗ này, có thể giải quyết cho ngươi thì giải quyết, không được có thể giải quyết . . Đợi lát nữa sẽ giải quyết!"


. . . . . . . .