Truyện Lúc Đó Ta Liền Mộng Bức Rồi! (Trảm Đoạn Hồng Trần)

【 Faloo mạng tiếng Trung cấp A ký hợp đồng tác phẩm: Lúc Đó Ta Liền Mộng Bức Rồi! 】

Hôm nay, mỗi năm một lần da mặt dày tranh tài long trọng tổ chức, tuyển thủ dự thi người người lăm le sát khí. . .

Tiếng huýt sáo bắt đầu của Trọng tài vừa vang lên, người dự thi người người đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng, chỉ có Tần Vũ không nhanh không chậm đi lên bục trao giải, ôm lấy cúp thưởng quay đầu chạy. . .

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)