Truyện Long Thần Đế Tôn (Vạn Xuyên Nhập Hải)

Long Thần Đế Tôn

Long Thần Đế Tôn

Tác giả:
Vạn Xuyên Nhập Hải
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đại đế luân hồi!
Mới nhất:
Chương 791: Đại chiến kết thúc (1 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 10 người đánh giá
Thần công chấn càn khôn, Long thuật bá thương khung!

Tuyệt thế đế tôn trùng sinh, tu Thái Cổ cấm kỵ thần công, hàng phục chư thiên Long tộc, cô đọng vô thượng long mạch, sáng lập vĩnh hằng Long quốc, dùng ngàn tỉ Thần Long chi lực, đồ thần diệt ma, nghịch thiên chiến tiên!

Đây là một cái ầm ầm sóng dậy thế giới, có Tiên Ma chứng đạo, loạn thiên động địa, có vô địch Hung thú, một tay che trời, có vô thượng Thần Đế, quân lâm thiên hạ, cũng có Thái Cổ Đại Yêu, họa loạn vạn giới. . .

Cảnh giới: Chân Vũ cảnh, Huyền Vũ Cảnh, Địa Vũ cảnh, Thiên Vũ cảnh, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Vũ Tông, Võ Thánh, Võ Thần, Võ Tổ, Võ Đế, Đế Tôn!