Truyện Long Thần Chí Tôn (Thất Loan)

Long Thần Chí Tôn

Long Thần Chí Tôn

Tác giả:
Thất Loan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Nhất Đao Lưỡng Đoạn
Mới nhất:
Chương 2977: Phó Uyên xuất quan (2 ngày trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 54 người đánh giá
Bình thường thiếu niên không có cái thế thiên phú, lại có kinh thế bối cảnh, thân có thần bí huyết mạch, thân tàng Tà Long Thần.

Một trận tử vong biến cố, khiến thiếu niên dung hợp Tà Long Thần ký ức cùng Võ Hồn, thần uy chấn thiên hạ!

Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động Thiên Sơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tính tới giờ(chương 1786) truyện chia làm 3 giai đoạn, thần giới, tiên giới, phàm giới