Truyện Long Ấn Chiến Thần (Bán Bộ Thương Tang)

Long Ấn Chiến Thần

Long Ấn Chiến Thần

Tác giả:
Bán Bộ Thương Tang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Tự Chương
Mới nhất:
Chương 1263 : Tinh Không vô tận (ĐẠI KẾT CỤC) (3 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 255 người đánh giá

Tinh tế đại hàng hải thời đại , võ đạo văn minh thịnh vượng .

Một phế vật học sinh , một khối thần bí long ấn , thành tựu một vị vô song đích thiên tài .

Tương lai tinh không hạ , nhìn thiếu niên này như thế nào chấm dứt đời chi tư , đi lên gợn sóng tráng khoát đích võ đài sàn nhảy , từng bước một bước lên mênh mông tinh không tột cùng