Truyện Lol Chi Siêu Thần Triệu Hoán Sư (Quả cam màu trắng)

Lol Chi Siêu Thần Triệu Hoán Sư

Đánh giá

9.1
Đã có 33 người đánh giá

Bên trái Ẩm Huyết bên phải vô tận;

Bên ngoài cuồng đồ bên trong Bụi Gai;

Đầu đội diệt thế giả tử vong chi mũ, lưng treo quân hành giáo phái Quốc Bảo Tam Tương Chi Lực;

Triệu Tín là của ta hỗ trợ, Gehlen là tiểu đệ của ta;

Trục xuất chi nhận là của ta quản gia, trong lúc rãnh rỗi còn có thể nghe Sona đàn một bản tiểu khúc ...

Chơi kiếm ? Dưới trướng của ta có Kiếm Ma Kiếm Thánh Kiếm Cơ Kiếm Hào ngươi nghĩ cùng ai luận bàn ?

Ma pháp ? Ha hả, ngươi có chứng kiến Annie Tiểu Hùng sao?

Ngô Chí biểu thị, làm hệ thống duy nhất bảng định Triệu Hoán Sư, hắn nhất định phải giết đến siêu thần ... Trợ công không tính là!


Thể theo yêu cầu của bạn đọc muốn làm lol, cuối tháng rảnh ta kiếm 1 bộ, full, còn chất lượng chưa kiểm duyệt. nay đăng luôn, mỗi ngày 60c.