Truyện Lợi Hại Ta Người Nguyên Thủy (Trúc Thứ Vô Phong)

Lợi Hại Ta Người Nguyên Thủy

Lợi Hại Ta Người Nguyên Thủy

Tác giả:
Trúc Thứ Vô Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiền sử bộ lạc
Mới nhất:
Chương 957: Thứ tốt (1 ngày trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 3 người đánh giá
Trọng sinh đến xã hội nguyên thuỷ, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ?

Diệp Hi trọng sinh, hắn trong lòng lại có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh.

Thạch thán kỷ cự trùng, Jurassic khủng long, cổ gần kỷ mãnh thú, đây là cái nào thời không nguyên thủy thời đại?

Nhân loại như vậy yếu đuối? Nói tốt trọng sinh phúc lợi đâu?

Không có biện pháp, Diệp Hi chỉ có thể mang theo người nguyên thủy, thổi lên quật khởi nguyên thủy thế giới kèn!

Người nguyên thủy: Ngao ngao ngao…… Lợi hại ta ca!