Truyện Livestream Giải Phẫu (Chân Hùng Sơ Mặc)

Livestream Giải Phẫu

Livestream Giải Phẫu

Tác giả:
Chân Hùng Sơ Mặc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng lượng cấp giải phẫu livestream
Mới nhất:
Chương 2969: Từ thuốc mê bắt đầu chỉ huy (3 tuần trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 22 người đánh giá
Một cái ngoại khoa bác sĩ nhỏ, không cẩn thận lấy được hệ thống gia trì, càn quét giới y học, diệu thủ hồi xuân, sống vô số người.
Bác sĩ mỗi lần giải phẫu đều livestream , được hàng nghìn người hâm mộ.
p/s: Lần này đăng truyện Tây Y chứ không mấy bạn ngán truyện Trung y . Mà làm bộ này lại hối hận thuật ngữ y khoa khó quá, nên có sơ sót thì nhắn mình.