Truyện Linh Võ Giới Thần (Minh Chi Thủ Vọng Giả)

Linh Võ Giới Thần

Linh Võ Giới Thần

Tác giả:
Minh Chi Thủ Vọng Giả
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngu ngốc Thiếu gia
Mới nhất:
Chương 834: Dẫn dắt thú triều đại quân (3 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 6 người đánh giá
[ huyền huyễn, nhẹ nhõm nhiệt huyết ]

Thân là thủ hộ nhất tộc, lại gặp Thiên kiếp, phụ mẫu không tin tức, thân thể dị biến, lại nên đi nơi nào?

Chiến đấu, trên đời này tất cả không công bằng đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ, nhỏ yếu, tức là tội nghiệt!

Thiên đã mất nói, ta liền Chiến Thiên, âm lôi pháp dụ, lôi đình vạn quân thiên tịch diệt!