Truyện Linh Kiếm Tôn (Vân Thiên Không)

Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Tác giả:
Vân Thiên Không
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sở Gia cầu hôn
Mới nhất:
Chương 5424: Đại kết cục (hạ) (1 tuần trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 5 người đánh giá
Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi đến thời gian Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn.

Tu luyện đẳng cấp: Thối Thể - Tụ Linh - Địa Linh - Thiên Linh - Âm Dương - Niết Bàn - Võ Hoàng (mỗi cảnh phân cửu trọng)- Đế Tôn (thiên địa chi lực)- Thiên Đế (Nhất Phương Thế Giới lực lượng - Lục kiếp trở lên Đế Tôn)- Thiên Tôn (Tam Thiên Thế Giới lực lượng - một cái nào đó nói tu luyện đến cao nhất cảnh giới như: Kiếm Đạo)

Vật phẩm đẳng cấp: Linh khí - Bảo Khí - pháp khí - Vương Khí - Hoàng Khí - Đế Binh

Võ Linh đẳng cấp: Nhất phẩm đến cửu phẩm (cao nhất chín chín tám mươi mốt đạo Đạo Văn, cao nhất là 9 điểm cửu phẩm - Đại Quy Chân Võ Linh)

Linh khí thân hòa độ: Nhất phẩm đến cửu phẩm