Truyện Linh Dị Tiểu Nông Dân (Tiểu cương vô danh)

Linh Dị Tiểu Nông Dân

Linh Dị Tiểu Nông Dân

Tác giả:
Tiểu cương vô danh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: lại không thi đậu
Mới nhất:
Chương 398: Ngoài ý muốn đột phá (3 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 9 người đánh giá
Một cái tiểu nông dân xuất thân học sinh kỳ ngộ trải qua , thi vào trường cao đẳng nhiều lần thi rớt , hắn trong lúc vô tình nhặt được một quyển tu luyện bí tịch , từ đây khí vận ngút trời , thành công xoay mình! Giải thích một chút "Linh dị", nơi này ý tứ không phải quỷ thần , không phải dò xét mộ , mà là một cái không giống nhau tiểu nông dân! Hắn có y đạo , có công pháp , có tướng thuật , chủ yếu nhất là hắn phấn đấu , hắn kiên trì , hắn chính trực. Hắn may mắn , hắn thành công!